KOMINY i wkłady

Model -  wkład kominowy


   PORADY TECHNICZNE

    EKomin Systemy Kominowe
Przeglądy kominowe


       ZASTOSOWANIE I MONTAŻ KOMINA

                 Kominy system Dualinox

MONTAŻ KOMINA JEST MOŻLIWY PO USTALENIU WŁAŚCIWYCH PARAMETRÓW
ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU KOMINOWEGO, W TYM CELU NIEZBĘDNY JEST POMIAR I DOKŁADNE OGLĘDZINY ISTNIEJĄCEGO KOMINA.


Cena za montaż jest ustalana indywidualnie
dla każdego komina lub wkładu.
1. Zastosowanie
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 14.12.1994 r §140, §175, §176,  systemy kominowe jedno ścienne przeznaczone są do montażu w istniejących kominach ceramicznych.
2. Czynności przed montażem
Konieczne jest dla prawidłowego funkcjonowania komina ustalenie właściwych parametrów systemu kominowego.
W tym celu należy skonsultować się z uprawnionym mistrzem kominiarskim na podstawie jego zaleceń możemy dokonać zakupu
właściwego systemu kominowego, spełniającego obowiązujące wymogi.
Wkład kominowy powinien składać się z :
- rury – stosownie do wysokości komina ceramicznego
- co najmniej jeden trójnik
  (dla pieców z palnikiem wentylatorowym dodatkowo trójnik z regulacją ciągu)
- wyczystka z od-skraplaczem
- płyta dachowa
- końcówka wylotowa
- daszek
3. Czynności montażowe
Na początek należy usunąć z komina ceramicznego resztki sadzy i luźnych elementów
Sprawdź czy są wszystkie elementy systemu i czy nie są uszkodzone .
Pamiętaj że efektywna wysokość komina powinna mierzyć co najmniej 4m dla pieców opalanych gazem i 5m dla pieców opalanych olejem opałowym.
Czopuch (element przyłączeniowy komin do pieca) nie może być dłuższy niż ¼ efektywnej długości komina, ale nie powinien przekraczać 7m. Minimalny jego spadek powinien wynosić 5% w kierunku kotła. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła , odcinek pionowy czopucha powinien mieć co najmniej 0,22m
4. Montaż komina.
Wykucie otworów w ścianie komina ceramicznego powinno umożliwić nam zainstalowanie wyczystki z od-skraplaczem i trójnika przyłączeniowego do czopucha . Montaż rur odbywa się od góry komina . Opuszczanie elementów do wnętrza komina odbywa się na lince przymocowanej do pierwszej rury wyposażonej w uszy.
Tak kolejno ,montowane „na kielich” rury , zabezpieczamy opaskami ustalającymi.
Pamiętaj że rury wpuszczamy kielichem do góry. Ostatnia rura powinna być dokładnie dopasowana wymiarowo tzn nie może wystawać z komina , a powinna być krótsza o 5 cm od czapy komina .Pozwoli to wygodnie zamontować elementy końcowe .
Blacha dachowa powinna być trwale przymocowana do czapy komina śrubami ze stali nierdzewnej, jeśli takich nie mamy to konieczne jest zastosowanie podkładek z tworzywa pod śruby .Daszek również musi być unieruchomiony, najlepiej nierdzewnym blachowkrętem .
5. Podłączenie pieca.
Czopuch pieca połączyć z trójnikiem pamiętając o 5% spadku.
Jeśli odległość trójnika od pieca uniemożliwia bezpośrednie podłączenie
konieczne jest zastosowanie dodatkowych elementów.
Pamiętajmy aby łączyć je masą silikonową odporną na wysokie temperatury (~250ºC).Przed przystąpieniem do zamurowywania otworów należy bezwzględnie zabezpieczyć rury i inne widoczne elementy ze stali przed zachlapaniem ich zaprawą murarską .
Jest to główny warunek egzekwowania zasad gwarancji producenta wyrobu.

4. Uwagi dodatkowe

Zgodnie z polską normą PN-86/E-05003 , wkłady kominowe muszą być uziemiane.
Jeśli wysokość wkładu kominowego przekracza dopuszczalną wysokość , należy zastosować podpory przejściowe. Wyczystka z od-skraplaczem powinna być usytuowana w takim miejscu aby dostęp do niej nie stanowił żadnych problemów.

Aktualny katalog FABERLIC